De Boetenbaintjes
wandelen in het noorden van Nederland
sinds 1994

Koningsdag in Oranjewoud


Zo had Jan de R het bedacht en zo geschiedde. Het oranjezonnetje moesten we er grotendeels zelf bij verzinnen maar zo koud en regenachtig als ons was voorspeld was het op geen stukken na. Integendeel, zou blijken. Met enige vertraging (voorloper Jan de R nam een verkeerde afslag en zowel Wim als ik reden er met volle auto’s blindelings achteraan) stonden er bij startpunt hotel Tjaarda 19 BBtjes te trappelen. Henk en Josefien waren de koningsdrukte in Haarlem ontvlucht en stonden ons al op te wachten. Ook Jan D, die wél goed was gereden, was er al, samen met zijn passagiers. (Te) dik aangekleed begaven we ons op pad, achter Jan de R aan, die met zijn lange benen een lekker tempo aangaf.

De periode van bijna zomers warm weer en een paar regenbuien had de natuur zichtbaar goed gedaan. Wat was het mooi, met al die frisgroene kleuren. Er bloeide van alles en nog wat: fluitenkruid, zuring, veel gele paardenbloemen en boterbloemen. Ik zag moeras-vergeet-mij-nietjes en de eerste koekoeksbloemen, pinksterbloemen, de meidoorn bloeide uitbundig en het rook overal heerlijk naar de lente. Na een kleine 7 km waren we weer bij Tjaarda. Nu niet voor de auto’s maar voor de koffie met Friese oranjekoek, waar we ons vrijwel massaal op stortten. Het was tenslotte koningsdag en bovendien waren we in Friesland!

De tweede lus was belangrijk langer dan de eerste maar bleef onveranderd mooi. Bij een hoge uitkijktoren splitsen we ons op in de uitslovers en de benedenblijvers. Aan de voet van de toren greep Margreet de gelegenheid aan om zich te beklagen over het volgens haar veel te kleine aantal vogelaars bij de BBtjes. Vervolgens ging ze tot educatie over en maakte ons  deelgenoot van wat ze allemaal hoorde: bonte vliegenvanger, groene specht, zwartkop, winterkoninkje, zanglijster, kievit, tjiftjaf, fitis en zo ging ze nog even door. Ik was weer hevig onder de indruk. Wim vroeg zich vervolgens af of er ook een vogelcursus voor doven was.

Eenmaal weer op pad en met mijn dikke jas in de rugzak, amuseerde ik me met het afluisteren van de gesprekken om me heen. Ze waaierden alle kanten op. Zo hoorde ik de filmliefhebbers hun ervaringen delen, de twee min of meer kersverse oma’s Laura de R en Josefien hielden achter mij een verhandeling over luiers, we blikten vooruit op het hemelvaartweekend in Duitsland en op de traditionele asperges aldaar, we hadden het over grijs haar en wat daar eventueel tegen te doen is. En ook het nieuws van de afgelopen week: de liefdesaffaire in de top van het OM mocht zich in onze aandacht verheugen.

Vergezeld door een aantal reeën en een enkele haas kwamen we langs pittoresk klinkende plaatsjes als Katlijk, Mildam en Bontekop. We liepen langs de Tjonger en door mooie bos- en weidegebieden. Én…we hielden het bijna droog, op een stevige bui na, waar we ons toch even voor in de regenkleding moesten hijsen.

Aan het eind van de dag had de voorloper nog een lusje in gedachten, maar een kleine meerderheid geloofde het wel en dacht vooral richting café . De diverse routeopnames vertoonden gewoontegetrouw de gebruikelijke afwijkingen, maar gemiddeld kwamen we uit op zo’n 24 km: genoeg!

We prezen Jan met de prachtige wandeling, we prezen onszelf gelukkig met het alleszins meevallende wandelweer en we waren alom in een hoerastemming. Niet vanwege de koning maar vanwege de fijne dag, ver weg van de overvolle vrijmarkten en aanverwant oranjegedruis!

Marja