De Boetenbaintjes
wandelen in het noorden van Nederland
sinds 1994

Wandelingen

Februari t/m mei 2011

Zaterdag 12 februari

Rondwandeling Grootegast, ca. 26 km o.l.v. Jan

Deze rondwandeling is een combinatie van drie korte wandelingen, het Pettenpad, het Mellespad en het Blotevoetenpad. Hou er rekening mee dat het Blotevoetenpad nogal nat kan zijn.

 

Zaterdag 26 februari

Rondwandeling Lieveren, ca. 25 km o.l.v. Peter

We lopen tussen Roden en Norg. Onze paden worden doorsneden door het Oostervoorse Diep, Het Lieverense Diep en de Aa of Groote Diep. We lopen afwisselend door bossen, over heideveldjes en langs akkergebied.

 

Zaterdag 12 maart

Wandeling Appingedam-Delfzijl, ca. 24 km o.l.v. Jan

Fivelingo, de naam van de streek van deze wandeling, is vernoemd naar de rivier de Fivel die hier vroeger stroomde. We zien oude wierden, slingerende maren en kwelderwallen gevormd tussen 1000 en 500 voor Christus. We passeren de dorpen Tjamsweer, Nijenklooster, Holwierde, Nansum, Uitwierde en Biessum.

 

Zaterdag 26 maart

Van Westlaren naar Assen, ca. 23 km o.l.v. Jo

Wandelen in het stroomdal van beken die als een kameleon door het landschap meanderen. Steeds als ze een dorp passeren nemen ze daarvan de naam aan, om uiteindelijk in de provincie Groningen de Drentsche Aa te worden.

 

De A kruipt oud en omslachtig

door Drente, een ader

meanderend in een verdord gezicht

dat tot in de verste

uithoeken werd volgegrift

met herhalingen van boomkruinen,

ontbladerd tot op het laatste

wat bleef en glimlachte

 

Rutger Kopland, 1966

 

Zaterdag 9 april

Rondwandeling Gijsselte, ca. 23 km o.l.v. Wim

We starten in Gijsselte en lopen over het Echtener- en Pesserveld richting het natuurontwikkelingsgebied De Ruine. Door dit gebied stroomt sinds een paar jaar de herstelde beek het Oude Diep dat weer een natuurlijke loop volgt. In het beekdal van het Oude Diep zijn botten gevonden van oerossen en edelherten die daar ongeveer 4000 jaar geleden leefden. In de beek komen vissoorten voor als windes, serpelingen en rivierprikken.

 

Zaterdag 23 april

Rondwandeling De Bult, ca. 25 km o.l.v. Jo

Een verkenning van een verrassend gebied op de grens van Overijssel, Friesland en Drenthe. We dwalen over De Woldberg, door de bossen en natuurgebieden van de landgoederen De Eese, De Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord-Wilhelminaoord en het Nijensleekerveld.

 

Zaterdag 14 mei

Rondwandeling Leer, ca. 25 km o.l.v. Wim

Wandeling langs de oevers van de Leda, ca. 24 km, o.l.v. Wim.

Een stadsecologische wandeling met na afloop een al dan niet verantwoorde maaltijd. We wandelen langs Ems en Leda door de groene zoom van Leer.

 

Zaterdag 28 mei

Rondwandeling Drentsche Aa, ca 25 km o.l.v. Peter

Vandaag lopen we tussen Schipborg, Oude Molen, Anloo en Gasteren in het stroomdal van de Drentsche Aa door de Zeegse Duienen en de Gasterse Duinen, het Voorste Veen, het Gasterse Holt en de bossen van Schipborg.