De Boetenbaintjes
wandelen in het noorden van Nederland
sinds 1994

Wandelingen

Oktober 2011 t/m januari 2012

Zaterdag 8 oktober
Rondwandeling Ekehaar, ca. 24 km o.l.v. Jo.
Wandelen in de Broekstreek, een gebied ter weerszijden van het  Amer- en Deurzerdiep. Via Eleveld gaan we over het Amelterveld naar Deurze. Over het Westersche Veld van Rolde wandelen we via Amen terug naar Ekehaar.

Amen
Baoreld Schuring zat achter pet
En prevelde zachies zien gebed.
Moetie har ok de handn volln,
Maor mus ’n oog op de kleinties holn.

"Amen", zee Schuring en schoof de pet
weer op
Zien verweerde, rustige boerenkop.
Doe zee Geessien: "Wat is dat raor,
Vao zeg altied Amen en nooit Ekehaor".

Lammert Braaksma


Zaterdag 22 oktober
Wandeling Feanwâlden - Leeuwarden, ca. 25 km o.l.v. Jan.
Een zelfbedachte NS-wandeling, we lopen door natuurgebieden, bezoeken prachtige states en de plaatsen Oenkerk, Oudkerk, Wijns en Leeuwarden.
Vertrek met de trein van 9.34 naar Veenwouden.

Zaterdag 12 november
Wandeling vanuit Assen langs het Anreeper- en Loonerdiep, ca. 23 km o.l.v. Wim.
Door het Amelterbos lopen we naar Loon, vervolgens gaan we over de hei, langs de schaapskooi en over de es naar Kampsheide. De tocht gaat zo veel mogelijk langs en soms door de genoemde diepjes.

Zaterdag 26 november
Rondwandeling Oudemolen, ca. 23 km o.l.v. Peter.
Vanuit Oudemolen lopen we naar het zuiden, naar Taarlo en Loon. Via de Broekstukken om Balloo heen en over de oude spoordijk naar de koffie. Daarna langs het Rolderdiepje en de Slokkert naar de Stroetweg. Door de Heest gaan we weer naar Oudemolen.

Zaterdag 10 december
Rondwandeling Schoonoord, ca. 20 km o.l.v. Wim.
De wandeling begint bij manege Rijmaran. Via bossen en vennetjes van het Slenerzand komen we rond de middag in Wezup, waar we ons kort kunnen verpozen op de kerstmarkt en in de lokale horeca, Perkaan of Hegen. Na deze al dan niet aangename onderbreking gaan we verder op ons pad, met de kerstgedachte in ons hoofd en de kerstprullaria in onze rugzak.

Zaterdag 24 december
Rondwandeling Anderen, ca. 22 km o.l.v. Jo.
Een wandeling door en rond het meer dan 800 jaar oude esdorp Anderen. We dwalen over de Noordesch, de Oosteresch, het Eexterveld, langs het Scheebroekenloopje en over de steggeltjes bij het Andersche Diep. We schampen Rolde nog even.

Zaterdag 14 januari
Rondwandeling boswachterij Appelscha, ca. 23 km o.l.v. Peter
We starten bij het bezoekerscentrum in Terwisscha. Via de Vrije Vogel en de Lange Poel komen we bij het Koopmansveentje. Het tweede deel gaat over het Doldersummerveld en de bossen van Appelscha. Tenslotte nog een stukje zandverstuiving van de Kale Duinen.

Zaterdag 28 januari
Rondwandeling Rottevalle, ca. 22 km o.l.v. Jan
Beleef de weelde van water en wouden. Langs De Leijen wandelen we naar Oostermeer en via het Burgumermeer weer terug naar Rottevalle. Deze wandeling staat als de Zandpaden wandelroute vermeld op de webside www.tip-eastermar.nl.