De Boetenbaintjes
wandelen in het noorden van Nederland
sinds 1994

27 april Oranjewoud

Oranjewoud, ca. 24 km o.l.v. Jan de R.
We maken een fraaie wandeling onder de rook van Heerenveen door het landgoederenlandschap van Oranjewoud. De wandeling is zeer gevarieerd en doorkruist grofweg drie landschapstypen. Weilanden in het noorden, ontstaan door het afgraven van hoogveen, hogere zandgronden in het zuidoosten en bossen met rechte lanen en statige buitenverblijven in het westen van Oranjewoud.