.

 De Boetenbaintjes 

Pinksterweekend 3 t/m 5 juni
In dit weekend maken we een trektocht door het Teutoburger Wald in Duitsland.

Zaterdag 10 juni
Rondwandeling Bakkeveen - Duurswouderhei, ca. 24 km o.l.v. Henk.
We lopen eerst in zuidelijke richting langs het water en vervolgens richting de hei. Na deze doorkruist te hebben is het rond 13.00 uur koffietijd. Daarna gaan we richting Wijnjewoude en vervolgens door de bossen van De Slotplaats om weer aan te komen bij ons vertrekpunt.

Zaterdag 24 juni
Rondwandeling Slenerzand met na afloop onze jaarlijkse picknick, ca. 23 km o.l.v. Jan.
Vanuit de boswachterij Slenerzand lopen we door en eeuwenoud esdorpenlandschap. We bezoeken de dorpen Benneveld, Zweeloo, Aalden en Wezup.

Zaterdag 8 juli
Wandeling van Assen naar Zuidlaren, ca. 23 km o.l.v. Marja.
We lopen van zuid naar noord langs en dwars door het langgerekte beekdallandschap van de Drentse Aa. Soms pal langs de kronkelende beek en steeds houden we zicht op het prachtige beekdal.

Zaterdag 22 juli
Rondwandeling Oldambtmeer, ca. 26 km, o.l.v. Gerard.
Vandaag doen we een rondje om het Oldambtmeer. We wandelen langs de oever van het meer en komen door en langs het groen van de natuurgebieden Reiderwolde en De Tjamme, het oude Midwolderbos achter de Ennemaborgh en De Beersterplas.

Zaterdag 12 augustus
Rondwandeling Ditzum, ca. 22 km o.l.v. Wim.
We steken met het pontje de Ems over, waarna onze wandeling begint. Deze dag volgen we het spoor van Klaus Störtebeker, de Robin Hood onder de zeerovers. We lopen door een waterrijk gebied met veel vogels en over dijkjes met schapen. Via Petkum, de Ems Sperrwerke en Gandersum komen we in Rorichum, waar we koffie drinken bij Cassi. Daarna gaan we via Oldersum en het Ems-Seitenkanal terug naar Petkum.

Zaterdag 26 augustus
Rondwandeling Eastermar, ca. 22 km o.l.v. Maria en Thea.
Typerend voor deze omgeving zijn de begroeide boomwallen. Deze geven een geheel eigen karakter aan het landschap. De wallen zijn meestal door de mens ontworpen; het zijn langgerekte aarden wallen met een aaneengesloten beplanting, meestal ligt aan beide kanten een greppel, waaruit het wallichaam
gevormd is. Ze deden vroeger dienst als wind- en veekering en als eigendomsmarkering. We wandelen langs De Leyen, lopen het Kroesepaed, komen door De Tike en langs het Burgumermeer.

Zaterdag 9 september
Wandeling van Leek naar Groningen, ca. 26 km o.l.v. Annemiek en Martha.
We lopen vanuit Leek naar de stad via het Leekstermeer en de onlanden, ons mooie natuurgebied vlak bij de stad. Door het stadspark en dan de borrel bij cafe Bolhuis.

Zaterdag en zondag 16 en 17 september
Wandelweekend Ommen.

Zaterdag 23 september
Earnewâld, ca. 23 km o.l.v. Jan de R.
We wandelen in het oostelijke deel van Nationaal Park De Alde Feanen. We lopen over graspaden door het natuurgebied met eindeloze rietvelden, natte graslanden, ruigten, open water en stukjes elzenbroekbos. We gaan ook door meer traditioneel boerenland over smalle weggetjes.