.

 De Boetenbaintjes 

Op de website Fledderkerspel.nl staat een boeiend artikel over het in kaart brengen van Drenthe in de Franse tijd.